Podpis krážovnej Alžbety II. do pamätnej knihy v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote

800600